PROF. DR. ZEHRA ODYAKMAZ
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Biyografi

Kitaplar

Makaleler

Bildiriler

Basın
 


Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
ışığında T.C Kamu Denetçiliği Kurumu
(Ombudsmanlık) ve Kararları
 
İdare Hukuku

 
İdari Yargılama Hukuku
         


Anayasa Hukuku


 

Tarih İçinde Cenevre Sözleşmeleri
 
Anayasa Mahkemesi ve Danıştay
Kararları Işığında Sağlık Hizmetlerinde
İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun
Gerekliliği
         

İdare Hukukunda Yargı Öncesi
Uyuşmazlık Çözüm Usulleri
 
Türk İdarî Yargılama Usûlünde
Kararlara Karşı Başvuru Yolları

İstanbul 1993, XIII+118 sayfa, Alfa Basım Yayın Dağıtım, Yayın No. 123, Hukuk Dizisi 46.
 


Cep Telefonu : (++90) (0 533) 648 87 67
E-mail : odyakmaz.zehra@gmail.com
:
 
E-POSTA LİSTESİ
Etkinlik, duyuru ve haberlerin e-posta adresinize
gönderilmesi için listemize üye olabilirsiniz:
 
  Biyografisi | Kitapları | Makaleleri | Bildirileri | Basın
Prof.Dr. Zehra Odyakmaz © 2015. Sitede yer alan tüm içeriğin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.